Қазақстан Республикасының Конституциясы. Ғылыми-практикалық түсіндірме (Астана, 2018. — 664 б.)

Қазақстан Республикасының Конституциясы. Ғылыми-практикалық түсіндірме / Қазақстан Республикасы Тұңгыш Президенті — Елбасынын Қоры Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі Қазақстан Республикасыныи Әділет министрлігі / Редакциялық алқа: И.И. Рогов (жетекшісі), К.Ә. Мами, М.Б. Бекетаев, В.А. Малиновский, С.Н. Сәбікенов, У. Шапак, Б.М. Нұрмұханов, Е.М. Абайділдинов. Астана, 2018. — 664 б.

ISBN 978-601-06-4945-3

«Қазакстан Республикасының Конституциясы. Ғылыми-практикалык түсіндірме» монографиясын шығару кажеттігі елімізде 2015 жылы бастапған ірі өзгерістерге, атап айтқанда, 2017 жылғы конституциялык реформаға сәйкес мемлекеттік билік тармактары арасында өкілеттіктерді кайта белуге, жаңа зандар кабылдануына жэне «Мемлекет басшысы Нурсултан Назарбаевтың бес институционалдык реформасын жүзеге асыру жөніндегі 100 накты қадам» Ұлт жоспарын жүзеге асыру бойынша колданыстағы күкыктык актілерге түзетулер енгізілуіне, өзге де түрлендірулерге байланысты туындады.

Монографияны Қазакстан Республикасы Түцгыш Президенті – Елбасы Қорының, Президент Әкімшілігінің, Парламент Палаталарының, Конституциялык Кеңестің, Жоғарғы Соттың, өзге де орталык жэне жергілікті мемлекеттік органдардың кызметкерлерінен, сондай-ақ конституциялык кұндылыктарды іске асырумен тікелей айналысып жүрген отандык жэне шетелдік ірі заңгер-ғалымдардан, тәжірибелі практиктерден күралған авторлык ұжым дайындады.

Түсіндірмеде жана заңнама мен заманауи заң теориясы ескеріле отырып, Конституция кұндылыктарының, ережелері мен нормаларының ғылыми-кұкыктык мазмұны ашылған.

Кітап конституционализм, колданыстагы заңнама және оларды колдану практикасы мэселелерімен қызығатын кең окырман кауымына арналған