Оқырмандарға қызмет көрсету бөлімі
Абонемент
Әмбебап оқу залы
«з.ғ.д., профессор М.С.Нәрікбаев жеке кітапханасы»
Ғылыми әдебиет залы
Нормативтік-құқықтық әдебиеттер залы
Электронды қорлар залы
Шетел әдебиеті залы
Мерзімді басылымдар залы
Сирек және құнды кітаптар залы
Кіші зал
Ақпараттық қорлар мен электронды каталог қалыптастыру бөлімі (ОФИРиЭК)