О книге:
Тілепов Ж.
ХIV-XX ғасыр басындағы қазақ әдебиеті : оқулық / Ж. Тілепов ; ҚР БҒМ. — Алматы
: ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2015. — 388 б
Экземпляры: всего:15 — ЧЗ(2), АБ(13)