Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама – М.Нәрікбаев атындағы КАЗГЮУ университетінің өзекті жұмыс бағыты ретінде
Университеттің сараптамалық қызметінің ұйымдастырушылық негіздері
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ғылыми сараптаманың нәтижелерін жариялау